All in a day’s work / Het hoort er allemaal bij.

When I go to office on Thursday, my nose regularly catches an a very foul smell. Thursday is garbage collection day. So everywhere are drums, bags or, at best, a green container filled with garbage out on the street, to be collected.

What the exact rules are, I do not know, However the garbage is often put on the street the night before. For the many stray dogs, this of course is a party. They tear open the bags looking for leftovers. I even saw them knock over a container to get access to the trash. Sometimes the waste is spread all over the street, because of that.  Needless to say, with an average temperature of 30 degrees the stench is horrible.

I walk past it, use my little towel to cover my mouth and nose. And after 100 meters or so, I do not smell it anymore. Imagine being a garbage man. All day cleaning the streets, collecting the garbage bags. Picking up litter from the streets and having to smell that stench. That must be so horrible. I take of my hat for a garbage man in general, and definitely for those in a tropical country. In their overalls with thick gloves in that heat. I mean think about it.

There are more professions that are just a little tougher in this climate. And not only because of the temperature, also because the material is different or not existing at all over here.

For example, a house painter. Opposite the office, an existing apartment building has recently been painted in a beautiful green colour. Picture someone painting in the hot sun for part of the day. Fortunately, there is a scaffold, which is just a little less professional than I am used to seeing in the Netherlands. Because of the temperature, everything also dries much faster, which makes it for sure not easier. I love the result though, I think the colour is so beautiful. That is the reason I took pictures, just to remember the colour.

Or if you work to maintain or repair street lights. First of all, all wires are above ground. The mechanic comes with his ladder and puts it up against the pole to which the lamp is attached. That’s not a very well-designed construction, but just a wooden pole with a lamp and all kinds of wires, couplings and other electrical things everywhere. With his yellow safety helmet, gloves and tool belt, he climbs up the ladder. In the Netherlands, such a person would be secured, before he is allowed to climb on any ladder. I washappy to see that also happens here. The picture is taken from the first floor, you can imagine how high up it is. You really can not be afraid of heights.

In short, lots of jobs are just a little different from those in a country like the Netherlands. Not to mention the hourly wage people earn here. Food for thought.

That was it for this time, ‘see you soon’ at the next blog. Marieke

********************************************************************************

Als ik op donderdag richting kantoor loop, wordt mijn neus regelmatig onaangenaam verrast. Donderdag is het vuilnis ophaaldag. Dus overal staan tonnen, liggen zakken of in het beste geval een groene container, gevuld met afval aan de straat.

Wat de regels precies zijn weet ik niet, hoe dan het afval wordt vaak de avond ervoor al op straat gezet. Voor de vele zwerfhonden hier is dat natuurlijk een feest. Zij bijten de zakken kapot op zoek naar restjes voedsel. Ik heb zelfs gezien dat ze een container omduwen om zo bij het afval te komen. Soms ligt het afval verspreid over de hele straat. Tel daarbij op de gemiddelde temperatuur van 30 graden en de stank is afschuwelijk.

Ik loop daar voorbij en houd mijn handdoekje voor mijn mond en neus. En na 100 meter ruik ik er niets meer van. Stel je voor dat je vuilnisman bent. De hele dag rotzooi opruimen van de straat, aangevreten zakken. Rommel bij elkaar rapen van de straat en die stank. De hele dag door die stank ruiken, wat lijkt me dat vreselijk. Petje af voor elke vuilnisman, maar zeker die in een tropisch land. In je dikke overal met handschoenen aan de rotzooi van anderen opruimen. Ik geef het je te doen.

Zo zijn er meer beroepen die in dit klimaat toch net wat zwaarder zijn. En niet alleen vanwege de temperatuur, ook omdat het materiaal wat anders is of helemaal niet aanwezig.

Een huisschilder bijvoorbeeld. Tegenover kantoor is een bestaand appartementengebouw recentelijk in een prachtige kleur groen geschilderd. Dan staat zo iemand dus een deel van de dag in de brandende zon te schilderen. Gelukkig wel op een steiger, die helaas toch net wat minder professioneel is dan ik in Nederland gewend ben te zien. Vanwege de temperatuur droogt alles ook veel sneller, dat maakt het er niet makkelijker op. Maar het resultaat is wel prachtig. Ik vind de kleur zo ontzettend mooi. Alleen daarom al heb ik foto’s genomen, om de kleur te onthouden.

Of als je de straatverlichting moet onderhouden of repareren. Om te beginnen gaan alle draden hier bovengronds. De monteur komt met zijn ladder en zet deze tegen de paal waaraan de lamp bevestigd is. Dat is niet één geheel, maar gewoon een houten paal met daaraan een lamp en allerlei draden, koppelingen en andere elektrisch dingen overal. In zijn overal, wel met gele veiligheidshelm, handschoenen en riem vol gereedschap klimt hij vervolgens naar boven. In Nederland zou zo iemand gezekerd moeten zijn, gelukkig zag ik dat dat hier ook gebeurd. De foto is genomen vanaf de eerste verdieping, kun je nagaan hoe hoog dat is. Dan mag je echt geen hoogtevrees hebben.

Kortom een hele gewoon baan is hier toch net even wat anders dan in een land als Nederland. Om nog maar te zwijgen van het uurloon dat zo iemand verdient. Petje af voor deze mensen!

Dat was ‘m weer, ‘tot ziens’ bij de volgende Blog. Marieke

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s