Een stapje dichterbij / One step closer.

Er is even wat tijd verstreken sinds mijn laatste Blog. Dat komt omdat ik de Blog al helemaal had geschreven en bijna vertaald, toen er iets gebeurde waardoor mijn verhaal werd ingehaald door de tijd, nog voor het was gepubliceerd.

Zoals jullie weten werk ik sinds begin januari op het Montessorischooltje. Met heel veel plezier, de kindertjes zijn zo leuk en geven zoveel, ik hoef niet heel hard te werken, de reisafstand is slechts een half uurtje lopen. Dat klinkt als geweldig, en dat is het ook. Alleen, het is niet precies wat ik zoek, al is en blijft het een fantastisch begin.

Ik wil nog meer het gevoel hebben dat ik echt iets kan bijdragen. Het is moeilijk om precies uit te leggen wat dat gevoel dan is. Omdat het schooltje rond Pasen 3 weken en in de zomer 2 maanden dicht is, ben ik op zoek gegaan naar iets wat ik in die tijd kan doen. Ik weet inmiddels dat weken niets doen niets voor mij is. En toeval of niet, ik kwam regelmatig uit bij een website van een NGO, opgericht door een dame uit Engeland, die eigenlijk precies doet wat ik zoek. Ze woont hier al zeker 20 jaar, kent dus heel veel mensen, en veel mensen kennen haar en weten haar te vinden. Ze komt op voor de zwakkere in de samenleving, op allerlei mogelijke manieren. Het aantal projecten is te veel om op te noemen. Vooral veel voor kinderen, wat mij enorm aanspreekt. Gehandicapte kinderen, kinderen met een hiv-besmetting. Huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze hebben een schooltje, een speciale bus voor mensen met een rolstoel, en zo kan ik nog even doorgaan. Voor wie geïnteresseerd is, dit is de website: www.lifelinedominica.org.

Omdat zij ook met vrijwilligers werken en het redelijk dichtbij het schooltje is, heb ik hen benaderd. Ik vond het super spannend om te gaan praten, omdat ik hier zo graag aan de slag wilde. Na een gesprek van ruim 1,5 uur bleek dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ik kon direct aan de slag. In eerste instantie om de secretaresse, die verdrinkt in het werk, te helpen orde te scheppen in de papieren chaos. Ze wil me graag eerst beter leren kennen, voordat ik andere dingen kan gaan doen. En ik vind het heerlijk om structuur aan te brengen. Dus een dag na het gesprek ben ik na school al direct aan de slag gegaan. Na deze komende week ga ik dan hele dagen aan de slag. Ik was heel erg blij en het voelde alsof het schijnbaar moeiteloos is gegaan. Op school waren ze al bang dat ik hen in de steek zou laten, dat doe ik zeker niet. Of ik het zal blijven combineren dat weet ik nog niet. Ik heb gemerkt dat de dingen vaak vanzelf zijn weg vinden als je het de tijd geeft. Eerst maar eens mezelf goed profileren en mijn organisatietalent voor zich laten spreken.

Dit voelt echt als een grote stap in de goede richting!

Tot de volgende Blog allemaal, Marieke

*************************************************************

Some time has passed since my last Blog. That’s because although I had already written it and almost finished translating it, something happened where I found my story being overtaken by time, even before it was published.

As you know I have been working at the little Montessori school since the beginning of January. With great pleasure, the children are so cute and give so much, I do not have to work very hard, the distance is only half an hour walk. That sounds great, and it is. It is just that it is not exactly what I’m looking for, though it remains to a great start.

I don’t feel as if I am really contributing. It’s hard to explain exactly what that feeling is. Because the school closes three weeks around Easter and two months during summer, I went looking for something I can do during that time. I now know that weeks of doing nothing is not really for me. And coincidence or not, I often ended up at a website of an NGO founded by a lady from England, that does exactly what I am looking for. She moved here about 20 years ago, so she knows a lot of people, and many people know her and know where to find her. She stands up for the weak in society in many ways. The number of projects is far too many to mention. Especially focused on children, which really appeals to me. Disabled children, children with HIV infection. Domestic violence and child abuse. They have a school, a special bus for people with wheelchairs, etc. For those interested, this is the website: www.lifelinedominica.org.

Because they work with volunteers and it is fairly close to the school, I approached them. I found it exciting to go there and have a meeting, because I was so excited to go and start there. After a conversation of more than 1.5 hours I turned out I had nothing to fear, I could start right away. Initially to help the secretary, drowning in work, to bring order to the paper chaos. She wants to get to know me better before I can go do other things. And I love bring structure to chaos. So, one day after the conversation I found myself going there over after school to start working. After next week I will be there full time. I was very happy and it felt like it went seemingly effortless. At school they were afraid I would leave them, so far I have no intention of doing that. Whether I will continue to combine the two I don’t know at the moment. I learned that things often naturally find his way if you give it time. First I have profile and myself well my organizational skills speak for themselves.

This really feels like a step in the right direction!

See you at my next Blog, Marieke

 

6 gedachten over “Een stapje dichterbij / One step closer.”

 1. Hoi lieverd
  zeg wat ben ik toch trots op jou…in maar een korte tijd heb je al zoveel gedaan…geregeld…gezien… en genoten ….petje AF!
  zoals jezelf zegt…alles op zijn tijd……..
  in ieder geval heel veel succes , ze zijn heel erg blij dat is zeker en ze boffen echt met jou
  veel liefs
  christina

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s