En nu is het wachten./ And now we have to wait.

Het schooltje, Clamile Bilingual Montessori Center of Education, waar ik sinds begin januari als vrijwilliger werk, staat nog best wel in de kinderschoenen. Ze zijn in september 2016 begonnen met letterlijk 1 kind. Inmiddels zitten we al rond de 20. En er zijn wat ouders die belangstelling hebben getoond, of zelfs hun kind al hebben ingeschreven.

Ook al zijn de kosten, zeker voor Nederlandse begrippen, heel laag. Dan nog is het voor sommige ouders lastig om te betalen. De inschrijfkosten zijn ec$100, datzelfde geldt voor het uniform, dat kost ook ec$100. Per dag kost de school ec$5, en als de kinderen ook bij de naschoolse opvang blijven komt daar nog eens ec$5 bij. In euro’s komt dat neer op €35 voor het inschrijfgeld en het uniform, schoolgeld per dag is €1,80 of €3,60 voor de hele dag.

Tot 1 april mogen ouders nog per dag betalen, daarna wordt het per week, per maand of per semester. Het is anders geen doen om het allemaal bij te houden. Gelukkig zijn er ook ouders die keurig op tijd betalen of zelfs voor het hele schooljaar ineens. De vaste lasten gaan nl. gewoon door.

Om wat extra geld te verdienen staan we een keer per maand in de hoofdstad taartjes te verkopen. Aan de ouders vragen we of een taart of ec$20 als bijdrage. Dit is verplicht voor alle ouders. Ik heb nu 2 keer mee gedaan en het is heel gezellig met z’n allen. Deze keer was de opbrengst flink hoger dan vorige maand. We zijn dus op de goede weg met onze verkooptechniek.

Om het schooltje wat te steunen, ben ik een sponsoractie begonnen. Na een langzame start heb ik uiteindelijk toch ongeveer €400 bij elkaar verzameld. Daar ben ik super blij mee. Ik heb hele leuke spullen ontvangen en ook het een en ander gekocht. Schriften, pennen, (uitwasbare)stiften, telramen, handpoppen, zelfs marionet. Engelse kinderboekjes, houten kinderinstrumenten, alfabet en kleurkaartjes, een poster van het menselijk lichaam in het Frans. Een wereldkaart in het Frans, een stoffen klok. Echt heel leuk en leerzaam en voor hier onbekend, zeker in deze kwaliteit.

Samen met een lieve vriendin, die als plaatselijk postkantoor, knutselafdeling en verzendkantoor heeft gefungeerd, is alles afgelopen vrijdag verzonden. Nu afwachten en duimen dat het pakket voor het einde van de maand hier is. En dan samen met de kinderen alles uitpakken, dat verheug ik me enorm op.

Iedereen bedankt voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook. Mocht je nog twijfelen, niet doen. Je kunt nog altijd doneren. Ik zorg ervoor dat het op juiste plaats terecht komt en houd jullie op de hoogte met foto’s.

Tot de volgende blog, Marieke

************************************************************

The school, Clamile Bilingual Montessori Center of Education, where I work as a volunteer since early January, is still very young. They started in September 2016 with literally one child. Meanwhile we are already have around 20. And there are some parents who have expressed interest, or even have enrolled their child.

Even though the school costs, especially for Dutch standards, are very low. It is still difficult for some parents to pay. The registration fee is ec$100, the same applies to the uniform, which also costs ec$100. School fees are ec$5 per day.  And if the children remain for after school care it costs another ec$5. In euros, this amounts to €35 for registration and uniform, school fees per day is €1.80 or €3.60 for the whole day.

Until April 1st, parents are allowed to pay on a daily basis, then it will be weekly, monthly or termly payments only. Otherwise it is very difficult to keep track of all the different payments. Fortunately, there are parents who pay right on time, or even for the entire school year at once. As regular costs like rent are always there.

To earn some extra money, we are having a monthly cake sale in the capital. To the parents, we ask to bring a cake or pay ec$20 as a contribution. This is mandatory for all parents. I have now done two sales, and it’s very nice all together. This time the proceeds was significantly higher than last month. So we are on the right track with our sales technique.

To give a little extra support to the school, I started a fundraiser. After a slow start, I finally collected approximately €400. Very grateful for that. I received very nice stuff and also bought a few things. Notebooks, pens, markers (washable), abacuses, hand puppets, even a marionet puppet. English children’s books, children’s wooden instruments, alphabet and colour cards, a poster of the human body in French. A world map in French, a fabric clock. Really fun and educational and unknown here, especially in this quality.

Along with a dear friend who has acted as the local post office, arts and crafts department and shipping office, we have sent the package last Friday. Now we have to wait and keep our fingers crossed that the package arrives before the end of the month. I am very much looking forward to the unpacking it with the children.

Thank you all for your contribution in any form. If you still doubting, please don’t. You can still donate. I will make sure it gets to the right place and will share pictures with you of course.

See you at my next blog, Marieke

4 gedachten over “En nu is het wachten./ And now we have to wait.”

  1. Eindelijk een manier gevonden om je blog te lezen…..tja al die e-techniek is niet altijd even makkelijk toe te passen op een tablet. Maar we zijn er. Kan ik eindelijk lezen wat je allemaal schrijft!

    Like

  2. Een jaar werkte ik op een bilingual department, zoals ik ook een jaar op een Montessori school werkte.
    Wat moet dat een aparte ervaring zijn om het samen te combineren.
    Vriendelijke groet,

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s