Wat gaan we eten / What to eat.

 

Het leek me leuk om iets te vertellen over de keuken, lokale producten en gerechten. En daar blijkt daar heel veel over te vertellen, dat past echt niet allemaal in één Blog.

Vanwege de vruchtbare vulkanische bodem, de redelijk constante temperatuur, de vele zonuren en de vrijwel dagelijkse hoeveelheid regen, groeit hier alles overvloedig. Dat geldt voor bomen, struiken, groenten, fruit en helaas natuurlijk ook voor onkruid natuurlijk. Bovendien is het eiland voornamelijk agrarisch, naast een bescheiden toeristenindustrie, dus er worden vooral lokale producten gekocht.

Mijn ervaring is dat het eten hier niet heel erg scherp gekruid wordt. Al staat er altijd wel een fles hot saus op tafel, voor de liefhebbers. Ook al zijn er genoeg soorten seasoning pepper en kruiden om de smaak te versterken, echt spicy is het nooit.

Laat ik beginnen met fruit. Ik heb hier echt al van alles geproefd, soms fruit waar ik nog nooit van had gehoord. Om te beginnen is daar custardappel. Echt onooglijk aan de buitenkant, vanbinnen heerlijk zacht wit vruchtvlees. En verrassend friszoet. Dit kun je het beste eten met een lepel, of gewoon met je tanden de schil leeg schrapen. Het smaakt, inderdaad, een beetje naar custard.

Een van mijn persoonlijke favorieten is broodfruit. Een grote vrucht met een wat stekelige buitenkant, die je niet rauw kunt eten. Je kunt ‘m koken, bakken of roosteren. Allemaal even lekker. Het wordt hier vaak als groenten geserveerd. Ik vind het heerlijk en zou het elke dag kunnen eten.

Er zijn diverse soorten bananen, de gewone banaan die je eet als ie rijp is, dat gebeurt hier minder dan in Nederland. De bakbanaan, die je moet natuurlijk eerst bakken. En bijvoorbeeld de kleine vijg banaantjes, die je ook eerst kookt en dan pas eet. Die zijn ook erg lekker en gezond.

Soursop, zuurzak is één van de lekkerste en zoetste vruchten die ik ken. Helaas heb ik het nog pas 1 keer geproefd als vrucht, en een keer als sap. Schoolkinderen krijgen hier overigens vaak vers vruchtensap bij hun snack of lunch mee naar school. Op dit moment is vers passievrucht sap bijna overal verkrijgbaar.

Over peren gesproken, een avocado wordt hier avocadopeer genoemd. En ze zijn heerlijk, er zit hier echt smaak aan in tegenstelling tot de avocado’s die ik uit Nederland ken. Daar hoef je niets aan toe te voegen om het smakelijk te maken.

Ik las in een artikel online dat er meer dan 75 verschillende soorten fruit op het eiland groeien. Dus voorlopig ben ik nog wel even bezig om alles te ontdekken en te proeven. Dit was slechts een klein inkijkje in enorme variëteit aan lokaal fruit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen.

 

 

Tot de volgende Blog,

Zonnige groet, Marieke

 ***********************************************************

It seemed like fun to tell you about the local cuisine, products and dishes. And as it turns out there is a lot to talk about, that will not fit in this one Blog.

Due to the fertile volcanic soil, the fairly constant temperature, the many hours of sunshine and the almost daily rainfall, everything grows here abundantly. This applies to trees, shrubs, vegetables, fruits and unfortunately also for weeds naturally. Moreover, the island is mainly agricultural, in addition to a small tourist industry, so there is an abundance of local produce available.

My experience is that the food here is not very spicy. Though there is always a bottle of hot sauce on the table for those who love to kick it up a little. Also, there are a lot of different kinds of seasoning pepper and herbs in order to enhance the flavour, spicy it never really is.

Let me start with fruits. I really have tasted very different kinds of fruits, sometimes fruit I had never even heard of before. To start, there is custard apple. Really unsightly exterior, inside soft white flesh. And surprisingly sweet and fresh. This can be eaten with a spoon, or just by scraping the peel with your teeth.  Indeed, it does taste a little like custard.

One of my personal favourites is breadfruit. A large fruit with a somewhat prickly exterior, you cannot eat raw. You have to cook, bake or roast it. All equally tasty. Here it is often served as vegetable. I think it’s delicious and could it every day.

There are several kinds of bananas, ordinary ripe banana you eat just like that. Which it is not that common here. The plantain, you must first fry. And for example the small fig bananas that you first boil and then eat. They are really nice and healthy.

Soursop has to be is one of the tastiest and sweetest fruit I know. Unfortunately I tasted it only one time so far. In general schoolchildren often get fresh fruit juice to go with their snack or lunch. Currently passion fruit is in season, lovely fresh fruit juice.

Of course there is also pineapple, mango, papaya, orange, passion fruit, grapefruit, watermelon, carambola and don’t forget coconut. Too many to mention. You can also buy apples here. I’m not sure if they are also grown locally. I do not find them very tasty, rather dull. Of course in the Netherlands we are very spoiled with a huge variety of apples and pears. So I am saving the apples for when I visit.

Speaking of pears, avocado is known here as avocado pear. And they are very delicious, they actually have a very nice taste, unlike the avocados that I know from the Netherlands. Nothing needed to enhance the taste.

I read in an online article that there are over 75 different types of fruit on the island. So that will keep me occupied trying to find and taste them all. Well this was only a brief look into the local fruits. I hope you liked reading it.

See you at my next blog,

Sunny regards, Marieke

En nu is het wachten./ And now we have to wait.

Het schooltje, Clamile Bilingual Montessori Center of Education, waar ik sinds begin januari als vrijwilliger werk, staat nog best wel in de kinderschoenen. Ze zijn in september 2016 begonnen met letterlijk 1 kind. Inmiddels zitten we al rond de 20. En er zijn wat ouders die belangstelling hebben getoond, of zelfs hun kind al hebben ingeschreven.

Ook al zijn de kosten, zeker voor Nederlandse begrippen, heel laag. Dan nog is het voor sommige ouders lastig om te betalen. De inschrijfkosten zijn ec$100, datzelfde geldt voor het uniform, dat kost ook ec$100. Per dag kost de school ec$5, en als de kinderen ook bij de naschoolse opvang blijven komt daar nog eens ec$5 bij. In euro’s komt dat neer op €35 voor het inschrijfgeld en het uniform, schoolgeld per dag is €1,80 of €3,60 voor de hele dag.

Tot 1 april mogen ouders nog per dag betalen, daarna wordt het per week, per maand of per semester. Het is anders geen doen om het allemaal bij te houden. Gelukkig zijn er ook ouders die keurig op tijd betalen of zelfs voor het hele schooljaar ineens. De vaste lasten gaan nl. gewoon door.

Om wat extra geld te verdienen staan we een keer per maand in de hoofdstad taartjes te verkopen. Aan de ouders vragen we of een taart of ec$20 als bijdrage. Dit is verplicht voor alle ouders. Ik heb nu 2 keer mee gedaan en het is heel gezellig met z’n allen. Deze keer was de opbrengst flink hoger dan vorige maand. We zijn dus op de goede weg met onze verkooptechniek.

Om het schooltje wat te steunen, ben ik een sponsoractie begonnen. Na een langzame start heb ik uiteindelijk toch ongeveer €400 bij elkaar verzameld. Daar ben ik super blij mee. Ik heb hele leuke spullen ontvangen en ook het een en ander gekocht. Schriften, pennen, (uitwasbare)stiften, telramen, handpoppen, zelfs marionet. Engelse kinderboekjes, houten kinderinstrumenten, alfabet en kleurkaartjes, een poster van het menselijk lichaam in het Frans. Een wereldkaart in het Frans, een stoffen klok. Echt heel leuk en leerzaam en voor hier onbekend, zeker in deze kwaliteit.

Samen met een lieve vriendin, die als plaatselijk postkantoor, knutselafdeling en verzendkantoor heeft gefungeerd, is alles afgelopen vrijdag verzonden. Nu afwachten en duimen dat het pakket voor het einde van de maand hier is. En dan samen met de kinderen alles uitpakken, dat verheug ik me enorm op.

Iedereen bedankt voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook. Mocht je nog twijfelen, niet doen. Je kunt nog altijd doneren. Ik zorg ervoor dat het op juiste plaats terecht komt en houd jullie op de hoogte met foto’s.

Tot de volgende blog, Marieke

************************************************************

The school, Clamile Bilingual Montessori Center of Education, where I work as a volunteer since early January, is still very young. They started in September 2016 with literally one child. Meanwhile we are already have around 20. And there are some parents who have expressed interest, or even have enrolled their child.

Even though the school costs, especially for Dutch standards, are very low. It is still difficult for some parents to pay. The registration fee is ec$100, the same applies to the uniform, which also costs ec$100. School fees are ec$5 per day.  And if the children remain for after school care it costs another ec$5. In euros, this amounts to €35 for registration and uniform, school fees per day is €1.80 or €3.60 for the whole day.

Until April 1st, parents are allowed to pay on a daily basis, then it will be weekly, monthly or termly payments only. Otherwise it is very difficult to keep track of all the different payments. Fortunately, there are parents who pay right on time, or even for the entire school year at once. As regular costs like rent are always there.

To earn some extra money, we are having a monthly cake sale in the capital. To the parents, we ask to bring a cake or pay ec$20 as a contribution. This is mandatory for all parents. I have now done two sales, and it’s very nice all together. This time the proceeds was significantly higher than last month. So we are on the right track with our sales technique.

To give a little extra support to the school, I started a fundraiser. After a slow start, I finally collected approximately €400. Very grateful for that. I received very nice stuff and also bought a few things. Notebooks, pens, markers (washable), abacuses, hand puppets, even a marionet puppet. English children’s books, children’s wooden instruments, alphabet and colour cards, a poster of the human body in French. A world map in French, a fabric clock. Really fun and educational and unknown here, especially in this quality.

Along with a dear friend who has acted as the local post office, arts and crafts department and shipping office, we have sent the package last Friday. Now we have to wait and keep our fingers crossed that the package arrives before the end of the month. I am very much looking forward to the unpacking it with the children.

Thank you all for your contribution in any form. If you still doubting, please don’t. You can still donate. I will make sure it gets to the right place and will share pictures with you of course.

See you at my next blog, Marieke