Terug in de tijd / Let’s go back in time.

Terug in de tijd is de rode draad door deze blog. Als eerste even kort waarom het “The rocking chair on the porch” heet. In Costa Rica woonde ik bij een lokale familie in huis. Zij hadden een klein porch met 3 schommelstoelen, zie foto. Elke avond zat ik daar, met hun hondje op mijn schoot, en zag de wereld voorbij trekken. Ik woonde daar aan de weg die leidde naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Iedereen die op bezoek ging kwam daarlangs. Daar voelde ik mij heel gelukkig, los van alles in Nederland, in een heerlijk klimaat, de dag overdenkend. Vriendelijke mensen, die regelmatig een praatje maakten. Die plek daar staat voor mij symbool voor gelukkig zijn en tevredenheid. Dat gevoel hoop ik hier ook te vinden, door mijn leven anders in te richten, bijvoorbeeld door minder spullen te hebben en terug te geven aan de maatschappij op dit prachtige eiland. En uiteindelijk natuurlijk genieten van dit alles in mijn schommelstoel op de veranda.

En nu terug naar het heden, Dominica waar ik afgelopen maandag ben begonnen als vrijwilliger op het enige Montessori schooltje. Na een dag voelde het even of ik terugging in de tijd. Het kneuterige en nog redelijk ongeorganiseerde van het schooltje bracht me direct terug naar La Escuela Rafael in Turrialba. Ook daar was alles nogal houtje-touwtje geregeld op het schooltje. En deden ze het met de middelen die er waren. Clamile Bilingual hier op Dominica heeft geluk dat ze gebruik mogen maken van een klaslokaal in het gebouw van Alliance Française. Een goed gebouw, met redelijk sanitaire voorzieningen, en zelfs airco in het klaslokaal. Verder is alles nog in opbouw. Ze zijn pas afgelopen september gestart. Gisteren zijn er 7 nieuwe kinderen aangemeld. Het is een privéschool, wel erkend maar niet echt gesteund door de overheid. Omdat de werkeloosheid hier hoog is, zijn alle tarieven redelijk laag.  Naast inschrijfgeld en kosten voor het uniform is er per dag 5 ECD verschuldigd, dat is ongeveer 1,80 euro, en zelfs dan is het lastig voor sommige ouders. De kinderen zijn een mix van alle lagen van de bevolking, en ook buitenlandse kinderen. Dat maakt het heel leuk en interessant voor iedereen. Kinderen overbruggen heel makkelijk een eventuele taalbarrière. Zelfs kinderen die nog weinig praten kunnen op een wonderlijke manier met elkaar communiceren.

Ik spring in waar nodig, ouders ontvangen, kinderen inschrijven, liedjes leren en ook Frans spreken. Het is tenslotte een 2-talig schooltje. Er waren vandaag 4 nieuwe kinderen en 3 ervan huilden bijna de hele ochtend. Wat is er dan fijner dan een juf die je op haar schoot neemt, een knuffel geeft om vast te houden, en met je duimpje in je mond luistert naar een liedje. Langzaam wordt je dan rustig en durf je aan het einde van de ochtend zelfs al met de andere kinderen te spelen. Ik word daar enorm blij van, zo’n hummeltje dat tegen je aan kruipt hevig snikkend. En je aankijkt met van die grote donkere kijkers, als je ook maar driegt om op te staan. Heerlijk, kinderen op die jonge leeftijd zijn nog zo puur.

Tot de volgende blog, Marieke

********************************************************************

 

Back in time is the recurrent theme throughout this blog. First briefly why it is called “The rocking chair on the porch”. In Costa Rica I lived at the home of a local family. They had a small porch with 3 rocking chairs, see picture. Every night I sat there, with their dog on my lap and watched the world go by. I was overlooking the main road leading up to the hospital entrance. Anyone who went to visit someone had to pass there. I was happy, away from all the hassle and worries in the Netherlands, reflecting the day in a very agreable climate. Friendly people who would stop for a little conversation. That spot symbolizes for me to be happy and content. The feeling I hope to find here, by living my life differently, for example by having less stuff and by giving back to the society on this beautiful island. And ultimately of course by enjoying all this in my rocking chair on the porch. But back to Dominica where I started last Monday as a volunteer at only Montessori school. After one day, it felt as if I was going back in time. The simple and somewhat unorganized ways at the school brought me right back to La Escuela Rafael Turrialba. There, too, everything was still all slightly unorganized in a way. and they made due with whatever they had at the time. Clamile Bilingual here on Dominica is lucky they are using a classroom in the building of Alliance Française. A good building, with decent toilets, and even air conditioning in the classroom. Everything else concerning the school is still under construction. They only started last September. Yesterday 7 new children registered. It is a private school, acknowledged but not really supported by the government. Because unemployment is high here, rates are quite low. Besides registration fee and uniform fee, 5 ECD in school fee is paid per day, which is about 1.80 euros, and even then it’s hard for some parents. The children are a mix of all walks of life, including foreign children. That makes it really fun and interesting for everyone. Children overcome any language barrier easily. Even children who are don’t speak much find a way to communicate with each other.

I help out wherever it is needed, welcome parents, enroll new children, teach songs and practice speaking French with them. After all it is a bilingual school. Today t4 new children came and 3 of them were crying almost all morning. What could be better than a teacher who takes you on her lap, giving you a cuddly toy to hold, and with your thumb in your mouth listen to a song. Slowly you become quiet and at the end of the morning you even dare to play with the other children. It makes me very happy when a little toddler cuddles up to me, still sobbing intensely. And looks at you with those big brown eyes, for you not to get up. Awesome, children at that young age are still so pure.

See you at my next blog, Marieke

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s